उत्पादने

साधन निर्जंतुकीकरण

  • कत्तलीसाठी चाकू निर्जंतुकीकरण

    कत्तलीसाठी चाकू निर्जंतुकीकरण

    दोन सिंक, एक बाजू हात धुण्यासाठी आणि एक बाजू निर्जंतुकीकरणासाठी चाकू (2 चाकू आणि 2 चाकूच्या काठ्या पारंपारिकपणे ठेवल्या जातात) प्रत्येक कत्तल स्टेशनसाठी क्रॉस शवांना क्रॉस इन्फेक्शन टाळण्यासाठी वापरले जातात.